Pilnveido kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas darbiniekiem sedz izdevumus par studijām