Iekšlietu ministrs pateicas BJVP samita drošības pasākumos iesaistītiem darbiniekiem