gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Atvieglos jauniešu apmaiņu starp Latviju un Jaunzēlandi