Nosaka Solidaritātes fondu projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību