Nosaka kārtību, kādā robežsargi lieto speciālos līdzekļus