Nosaka nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumus