Drošības policija apmāca terorisma novēršanā iesaistītās institūcijas