Apstiprinās Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikatora noteikumus