Jāņu brīvdienās stingri uzraudzīs sabiedrisko kārtību