Ziņo par kritisko situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā