Ar apsardzes biznesa pārstāvjiem runās par sadarbību noziegumu novēršanā