Nosaka prasības ārzemnieku veselības apdrošināšanai Latvijā