Maina pārstāvjus Latvijas – Krievijas nelegālās migrācijas apkarošanas darba grupā