Veiks dienesta pārbaudi par Drošības policijas lēmuma nepildīšanu 1200 tonnu spirta lietā