Noziedzībai pieaugot, nav iespējams samazināt policistu skaitu