Nosaka kārtību dzīvnieku izņemšanai krimināllietās