Narkotiku apkarošanai pērn tērēti 7,6 miljoni latu