Plāno atbrīvot bankas un apdrošinātājus no maksas par Sodu reģistra izziņām