Krīzes vadības padomē izvērtē gatavību dabas stihijām un tehnogēnajām avārijām