Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei mainīts informācijas tālruņa numurs