gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Grieķijas pārstāvji iepazīsies ar nelegālās migrācijas novēršanu Latvijā