gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Pirms komercdarbības uzsākšanas pierobežas joslā par to būs jāinformē Valsts robežsardze

11.03.2010

Šodien, 11.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Iekšlietu ministrijas iesniegtais likumprojekts „Grozījumi Komerclikumā”, kurā noteikta kārtība kādā komersanti, uzsākot komercdarbību pierobežas joslā, informē par to Valsts robežsardzi.


Šāda informēšanas kārtība nepieciešama, lai Valsts robežsardze varētu efektīvāk kontrolēt personas, kurām ir nepieciešama speciālā caurlaide un novērst darbības, kas saistītas ar personu, mantu vai preču nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai.

Šobrīd normatīvajos aktos, kas reglamentē komercdarbību, nav noteikta precīza Valsts robežsardzes informēšanas kārtība par komercdarbības uzsākšanu pierobežas joslā, kā arī nav noteikts informācijas apjoms, kas tiek iesniegts Valsts robežsardzei.

Saskaņā ar izstrādāto likumprojektu komersants piecas darba dienas pirms komercdarbības uzsākšanas pierobežas joslas teritorijā rakstiski informē par to attiecīgo Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi. Komersants sniedz informāciju par komercdarbības veidu, komercdarbības veikšanas vietu, komersanta darbinieku sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Komersantiem, kas veic komercdarbību līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, informāciju būs jāiesniedz mēneša laikā pēc likuma spēkā stāšanās.
  

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.



Atpakaļ