Plāno ieviest beztermiņa speciālās atļaujas (licences)

12.03.2010

Iekšlietu ministrija izstrādājusi un 11.martā, iesniegusi izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 “Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”.


Noteikumu projekta mērķis ir atcelt terminētās speciālas atļaujas (licences) un ieviest beztermiņa speciālās atļaujas (licences) ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu importam, eksportam, tranzītam, eksponēšanai izstādēs, realizācijai, ražošanai (izgatavošanai) un remontam, spridzināšanas darbu veikšanai vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, ka arī noteikt iespēju komersantam iesniegt un iestādei izsniegt dokumentus elektronisko dokumentu formā. Vienlaikus viens no projekta mērķiem ir noteikt speciālas prasības sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pastāvīgai uzglabāšanai noliktavās un speciāli tam paredzētos metāla konstrukcijas konteineros.

Šobrīd, spēkā esošas normatīvais regulējums nosaka ka komersants, kas vēlas nodarboties ar ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu vai 1., 2., 3. vai 4.klases pirotehnisko izstrādājumu, atsevišķu šo priekšmetu sastāvdaļu vai palīgierīču ražošanu (izgatavošanu), kā arī ieroču vai speciālo līdzekļu (izņemot pašaizsardzībai paredzētos gāzes baloniņus) remontu, šo priekšmetu komercizstāžu rīkošanu, to realizēšanu vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā, eksportu, importu vai tranzītu vai sniegtu pakalpojumus var saņemt tikai terminēto speciālo atļauju (licenci) no viena gada līdz pieciem gadiem. Šis regulējums neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra direktīvas 2006/123/EK prasībām, kur noteikts, ka vispārīgā gadījumā pakalpojumu sniedzējam piešķirtā atļauja nav ar ierobežotu termiņu, izņemot gadījumus, kad atļauju pagarina automātiski, vai arī tā ir atkarīga vienīgi no prasību pastāvīgas izpildes, kā arī pieejamo atļauju skaists ir ierobežots, pamatojoties uz sevišķi svarīgu iemeslu saistībā ar sabiedrības interesēm vai ierobežotu atļaujas termiņu var pamatot ar sevišķi svarīgu iemeslu saistībā ar sabiedrības interesēm.
 
Tāpat, izvērtējot esošo normatīvo regulējumu, tika konstatēts, ka nav noteiktas speciālās prasības sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pastāvīgai (konstantai) uzglabāšanai noliktavās un speciāli tam paredzētos metāla konstrukcijas konteineros, kas savukārt apgrūtina Valsts policijas, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu, veicot sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktavu un konteineru atbilstību izvērtēšanu drošības prasībām pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, ka arī padara par neefektīvu to turpmāko kontroli.
 
Informācijai:
 
Komersanti, kas ir saņēmuši Iekšlietu ministrijas speciālas (atļaujas) licences:
·      Iekšlietu ministrijas licencēti ieroču tirdzniecības komersanti 45;
·      Iekšlietu ministrijas licencēti pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecības komersanti – 57;
·      Iekšlietu ministrijas licencēti pirotehnisko izstrādājumu izgatavošanas komersanti – 1;
·      Iekšlietu ministrijas licencēti komersanti, kas nodarbojas ar sprāgstvielu realizāciju, importu, eksportu un tranzītu – 3;
·      Iekšlietu ministrijas licencēti ieroču un munīcijas izgatavošanas komersanti – 2.
Komersanti, kas ir saņēmuši Aizsardzības ministrijas speciālas (atļaujas) licences:
·               2.1. militāro ieroču (arī to sastāvdaļu un palīgierīču), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām pildītas munīcijas (izņemot gāzes pistolēm (revolveriem) paredzēto munīciju), psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču, kā arī stratēģiskas nozīmes preču sarakstā sadaļā par ieročiem, munīciju un bruņojumu minēto preču importam Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām, kā arī minēto preču eksportam un tranzītam – 7;
·               2.2. militāro ieroču (arī to sastāvdaļu un palīgierīču), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām pildītas munīcijas (izņemot gāzes pistolēm (revolveriem) paredzēto munīciju), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču ražošanai (izgatavošanai)- 1.
  
 
Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ