Statistikas datus turpmāk varēs iegūt par maksu

25.03.2010

Šodien, 25.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Iekšlietu ministrijas iesniegtais Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IC) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. Izstrādātajā noteikumu projektā paredzēts noteikt IC sniegto maksas pakalpojumu un to izcenojumu pēc pievienotās vērtības nodokļa likmes un vispārējo pakalpojuma sniegšanas izmaksu pieauguma, kā arī tiek plānots ieviest divus jaunus maksas pakalpojumus — datu apmaiņas programmatūras moduļa izstrāde un statistiskās informācijas sagatavošana pēc informācijas sistēmas esošajiem datiem.


Šobrīd ir pieņemti ārējie normatīvie akti, kas privātpersonām piešķir tiesības saņemt un IC uzliek pienākumu sniegt ziņas no IC pārziņā esošajām sistēmām noteiktajā apjomā, kārtībā un  gadījumos. Lai IC varētu nodrošināt ārējos normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu tiešsaistes režīmā, individuāli ir jāizstrādā speciālas atlases programmatūras moduļi, kas nodrošinātu tikai to ziņu apjoma un gadījumu sniegšanu, kas ir noteiktas ārējā normatīvajā aktā. Lai nodrošinātu patstāvīgu ziņu sniegšanu tiešsaistes režīmā, ir nepārtraukti jāaktualizē normatīvajos aktos noteiktais ziņu sniegšanas gadījumu skaits un apjoms, kurš jāimplementē attiecīgajā programmatūras modulī, pretējā gadījumā informāciju iespējams  piedāvāt tikai kā rakstveida apmaiņas pakalpojumu, kas no pakalpojumu pieejamības viedokļa ir laikietilpīgāks un neefektīvāks.

Otrs jaunais maksas pakalpojums ir statistiskās informācijas apstrāde no centra pārziņā esošajām informācijas sistēmām. Šobrīd vispārpieejamo statistisko informāciju IC sagatavo un ievieto mājas lapā, tomēr ikdienā  IC saņem privātpersonu iesniegumus ar mērķi sniegt specializētus un komplicētus statistiskos rādītājus no vairākām informācijas sistēmām visdažādākiem mērķiem — pētījumiem un zinātniskajiem darbiem. Lai nodrošinātu minētā pakalpojuma kvalitāti un pieejamību un apmierinātu esošo un potenciālo  privātpersonu pieprasījumus pēc statistiskās informācijas, IC pastāvīgi aktualizē, izstrādā un uztur speciālu programmatūru. Lai IC arī turpmāk varētu sniegt sabiedrībai nepieciešamo pakalpojumu (apmierinātu privātpersonu pieprasījumu) un segtu ar pakalpojuma sniegšanu radušās izmaksas, IC nepieciešams ieviest šo kā maksas pakalpojumu.

Šis noteikumu projekts pēc saskaņošanas ar citām ministrijām vēl jāapstiprina valdībā.

 


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ