Eiropas Revīzijas palāta atzinīgi novērtē Iekšlietu ministriju

01.04.2010

Aizvadītajā nedēļā Iekšlietu ministrijā (IeM) noslēdzās Eiropas Revīzijas palātas (ERP) audita vizīte. Marta mēnesī, Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) ietvaros, veicot pārbaudes Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un Valsts robežsardzē auditori pārbaudīja kopumā piecu projektu dokumentus un veica pārbaudes to īstenošanas vietās.


Noslēdzot revīziju, ERP pārstāves, tiekoties ar IeM valsts sekretāri Ilzi Pētersoni, izteica atzinīgu vērtējumu par izcilo iekšlietu sistēmas realizēto projektu pārskatāmību Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros. „Esam gandarīti par šo ministrijas un jo īpaši — dienestu sniegumu, kuru novērtējusi augstākā Eiropas līmeņa revīzijas institūcija,” komentēja IeM valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire.

Ievērojamu daļu no pārbaudēm ERP veica Valsts robežsardzē un tika sevišķi uzteiktas kvalitatīvi realizētās finanšu procedūras, iepirkumu un finanšu līdzekļu izsekojamība.

Pirms Eiropas Revīzijas palātas revīzijas līdzīgu revīziju (clearance of accounts) veica Eiropas Komisijas auditori un arī tās novērtējuma rezultāts bija pozitīvs — ziņojums bija bez aizrādījumiem un finanšu korekcijas pret Latviju netika piemērotas. Veicot pārbaudes piecos nejauši izvēlētos projektos par kopējo summu vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā netika fiksēta nekāda Šengenas konvencijas finanšu programmas līdzekļu neatbilstīga izmantošana.

Eiropas Revīzijas palāta ir Eiropas Savienības augstākā revīzijas institūcija. Palātas misija ir neatkarīgi revidēt Eiropas Savienības līdzekļu iekasēšanu un izlietošanu un vērtēt, kā Eiropas iestādes veic minētās funkcijas. Palāta pārbauda, vai finanšu darbības ir kārtīgi reģistrētas, likumīgi un pareizi izpildītas un pārvaldītas tā, lai nodrošinātu ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. Palāta sava darba rezultātus dara zināmus, regulāri publicējot objektīvus pārskatus un ziņojumus.

Mareks Matisons
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213
mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv; twitter.com/IeM_gov_lv 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ