Plāno uzlabot disciplināru pārkāpumu izmeklēšanas un sodīšanas mehānismu

20.04.2010

Šodien, 20.aprīlī, valdība izskatījusi Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādāto likumprojektu par grozījumiem IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā, kurā būtiski atvieglots un pilnveidots disciplinārlietu izskatīšanas process, kā arī disciplinārsodu piemērošanas kārtība.

Likumprojektā skaidri definēts dienesta disciplīnas jēdziens, kā arī noteikta amatpersonu atbildība tās ievērošanā un nodrošināšanā. Tāpat noteikts arī pienākums amatpersonai sadarboties ar disciplinārlietas izmeklētāju un sniegt paskaidrojumus par iespējamā disciplinārpārkāpuma apstākļiem, kas līdz šim normatīvajos aktos nebija noteikts un tādējādi nereti apgrūtināja vai paildzināja izmeklēšanas darbu. No piemērojamiem disciplinārsoda veidiem rosināts izslēgt brīdinājumu par neatbilstību ieņemamajam amatam, jo praksē šāda soda piemērošana ir grūti pamatojama – vainīgajam tiek aizrādīts par neatbilstību amatam, bet vienlaikus tiek ļauts šos pienākumus turpināt pildīt. Vienlaikus plānots ieviest jaunu iestādes reaģēšanas formu – aizrādījums, nosakot, ka aizrādījums ir piemērojams, ja pārkāpums ir mazsvarīgs vai nav radījis nelabvēlīgas sekas. Apstākļi, par kuriem ir izteikts aizrādījums, gada laikā ir ņemami vērā nosakot sodu jaunā disciplinārlietā.

Likumprojektā paredzēts arī noteikt disciplinārsoda mēneša amatalgas samazināšana robežas – no 10 līdz 20 procentiem, noteikt ierobežojumus disciplinārsodu piezīme un rājiens piemērošanai, kā arī lai nodrošinātu piemērotā soda pamatotību un samazinātu iespējamību apstrīdēt disciplinārsodu, tiek precizēti disciplinārlietā noskaidrojamie apstākļi, kas ņemami vērā nosakot disciplinārsodu. Tāpat, lai atvieglotu disciplinārlietas ierosināšanu un izmeklēšanu, ieviestas normas, kas reglamentē pārbaudi pirms disciplinārlietas ierosināšanas un šajā pārbaudē iegūto dokumentu izmantošanu disciplinārlietā, kā arī precizētas normas par disciplinārlietu ierosināšanas un izmeklēšanas kārtību gadījumos, ja pret amatpersonu ir uzsākts kriminālprocess.

Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministra izveidotā darba grupa, kuras uzdevums bija izvērtēt disciplinārlietu izskatīšanas praktisko pusi un konstatēt iespējamās problēmas. Darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji no visām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, kā arī no Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes.

Iecerētās izmaiņas varētu stāties spēkā tikai pēc tam, kad tās būs izskatījusi Saeima un izsludinājis Valsts prezidents.

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ