Izstrādā kārtību kādā par ārkārtas notikumiem apziņo valsts augstākās amatpersonas

17.06.2010

Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē 17.jūnijā iesniedza Ministru kabineta instrukcijas „Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī” projektu. Tas precizē valsts augstāko amatpersonu sarakstu, kuras valsts apdraudējuma gadījumā saņems būtisko informāciju par ārkārtas notikumiem.


Līdz šim nebija noteikta kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas tiek apziņotas ārkārtas notikumos, kā arī precīzi kritēriji atbilstoši, kuriem nepieciešams veikt apziņošanu. Instrukcijas projekts  neattiecas uz militāru draudu gadījumiem, kad amatpersonas apziņojamas saskaņā ar Valsts aizsardzības plānā noteikto kārtību

Instrukcijas projektā paredzēts, ka lēmumu par amatpersonu apziņošanu un apziņojamo amatpersonu loku pieņems Ministru prezidents, kurš dos uzdevumu Ministru prezidenta biroja vadītājām vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājām nodrošināt apziņošanu.

Paredzēts, ka operatīva apziņošana par ārkārtas notikumiem, kas notikuši valstī vai ārpus tās, aptvers virkni kritēriju. Tā, piemēram, apziņošanas sistēma jāuzsāk, ja negadījums saistīts ar septiņu vai vairāku cilvēku upuriem, ievainojumus guvušas vairāk kā 10 personas. Tāpat operatīvā apziņošana nepieciešama par valstī notikušu katastrofu vai avāriju, kas klasificēta par ārkārtas notikumu atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem un par kuru atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem ir paziņots starptautiskai institūcijai.

Instrukcijas projekts ir pieejams Ministru kabineta mājas lapā (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40180515). Projekts tiks saskaņots ar citām ministrijām un ieinteresētajām pusēm un tālāk virzīts izskatīšanai valdībā.


Mareks Matisons
 
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213
mareks.matisons@iem.gov.lv www.iem.gov.lv;
twitter.com/IeM_gov_lv; www.draugiem.lv/IeM-gov-lv 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ