Paredz vienotas kriminālprocesa informācijas sistēmas izveidi

14.09.2010

Šodien, 14. septembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts Iekšlietu ministrijas(IEM) iesniegtais MK noteikumu projekts „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi”, kas izstrādāti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 372.panta septīto daļu. 


Normatīvais akts paredz kriminālprocesa informācijas sistēmas izveidi, kuras mērķis ir kriminālprocesa gaitā iegūto ziņu uzkrāšana, apstrāde, izmantošana un  glabāšana, kā arī vienotas darba vides izveide iestādēm, kuras sniedz vai izmanto šajā sistēmā uzkrātās ziņas.

Šī sistēma ļaus automatizēt kriminālprocesa lietvedības ciklu, nodrošinot kriminālprocesa gaitā tapušo datu reģistrēšanu, apstrādi, glabāšanu, pārraidīšanu un pieejamību, kā arī radot iespēju operatīvi kontrolēt kriminālprocesa lietu virzības gaitu, nodrošināt efektīvu nepieciešamās informācijas (datu) apmaiņu starp tiesību aizsardzības iestādēm, automatizētu statistikas pārskatu sagatavošanu.

Iestājoties ES, Latvija par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi jautājumu par cietušo personu aizsardzību, taču līdz šim ziņas par visām Latvijā noziedzīgo nodarījumu rezultātā cietušām personām netika vienkopus centralizēti uzskaitītas, tādējādi apgrūtinot gan kriminālprocesuālo, gan analītisko, gan statistisko aktivitāšu veikšanu, gan sarežģījot valsts kompensācijas piešķiršanas cietušajiem procesu, kā arī nebija izstrādāts normatīvais pamatojums attiecīgās informācijas apstrādei.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ