MK atbalsta Valsts civilās aizsardzības plāna projektu

28.09.2010

Šodien, 28. septembrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Valsts civilās aizsardzības plāna projektu, kurā veikta virkne precizējumu, piemēram, nosakot apdraudējuma „Plūdi” raksturojumu sakarā ar pavasara plūdiem, kā arī iekļaujot plānā plūdu apdraudēto vietu sarakstu.


Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi atbilstoši kompetencei ir atbildīgas plānā noteiktās institūcijas, bet par plāna precizēšanu un kontroli atbildīga Iekšlietu ministrija.

Plānā precizēta Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu iesaistīšana preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos. Tāpat papildināts plānā iekļautais saraksts ar valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem.

Pēc Vides ministrijas priekšlikumiem plānā precizēts komersantu saraksts, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.

Precizēts arī apdraudējuma „Radiācijas avārijas” raksturojums sakarā ar Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanu. Tāpat precizēti plāna pielikumi sakarā ar kopējās elektriskās jaudas izmaiņām atomelektrostacijās un valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta nosaukuma maiņu, kā arī plāns papildināts ar atomelektrostaciju sarakstu, kuras nodotas demontāžai.

 Balstoties uz Veselības ministrijas priekšlikumiem koriģēts plāna pielikums „Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu un grūti kontrolējamu infekcijas izplatīšanās potenciālu uzliesmojumi (to draudi) un masveida saindēšanās”.

Valsts civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu saskaņotu vadības, glābšanas dienestu un attiecīgu institūciju rīcību palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem un seku likvidēšanas neatlieka¬mo pasākumu veikšanā iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, lai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ