VP Ventspils iecirknis un VRS Ventspils pārvalde pārcelsies uz jaunām telpām

05.10.2010

Iekšlietu ministrija (IEM) ir panākusi vienošanos ar Aizsardzības ministriju (AM) par tās īpašumā esošās ēkas Ventspilī, Ostas ielā 33, nodošanu IEM īpašumā. Šajā ēkā plānots izvietot Valsts policijas (VP) Ventspils iecirkni un Valsts robežsardzes (VRS) Ventspils pārvaldi


Lai arī sākotnēji Iekšlietu ministrija plānoja VP Ventspils iecirkni izvietot VRS Ventspils pārvaldes pārvaldījumā esošajās telpās Ventspilī, Talsu ielā 112, tomēr ēka Ostas ielā 33 ir ģeogrāfiski daudz izdevīgākā vietā (pilsētas centrā) un līdz ar to būs iedzīvotājiem daudz ērtāk sasniedzama. Turklāt ēka Ostas ielā 33 ir daudz ātrākā laika posmā piemērojama VP vajadzībām. Nelieli rekonstrukcijas darbi būs nepieciešami tikai, lai esošās telpas pielāgotu izolatora vajadzībām. Šo iemeslu dēļ IEM pieņēma lēmumu atteikties no sākotnējiem plāniem.

„Iekšlietu ministrijas un dienestu budžeta lielāko daļu veido atalgojums, tāpēc mūsu vienīgā iespēja, kā samazināt izdevumus, nesamazinot algas, ir samazināt administratīvās izmaksas dienestos, īpaši tās, kas saistītas ar telpu nomu un uzturēšanu. Valsts policijas Ventspils iecirknim un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldei pārceļoties uz jaunajām telpām, tiks samazināti administratīvie izdevumi un darbinieki tiks nodrošināti ar darbam daudz piemērotākām telpām nekā šobrīd,” norāda iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Iekšlietu ministrija jau informēja, ka VP Ventspils iecirknis šobrīd strādā no pašvaldības nomātās telpās, kuras ir nolietotas un darba apstākļiem nepiemērotas, turklāt šo telpu nomas līgums beidzas šī gada nogalē. Savukārt, pēc VRS veiktajām strukturālajām reformām, VRS Ventspils pārvaldei vairs nav nepieciešamas tik plašas telpas, līdz ar to pieņemts lēmums abus dienestus Ventspilī izmitināt vienā ēkā.

IEM radās iespēja iegūt savā īpašumā ēku Ostas ielā 33 pēc AM veiktās Nacionālo bruņoto spēku optimizācijas. Šobrīd AM gatavo Ministru kabineta lēmumu par ēkas īpašumtiesību nodošanu IEM. Tajā pašā laikā, lai nekavētu VP Ventspils iecirkņa pārcelšanos uz darbam piemērotākām telpām, IEM jau veic visus nepieciešamos priekšdarbus. Plānots, ka VP Ventspils iecirkņa pārcelšanās uz jaunajām telpām tiks pabeigta 2011.gada aprīlī.

Savukārt, Valsts robežsardzei paredzētā ēkas daļa šobrīd nav piemērot VRS vajadzībām, jo iepriekš tur atradās kazarmas, noliktavas un tehniskās telpas, tāpēc tiks veikti nepieciešamie remontdarbi un pārbūves darbi. VRS Ventspils pārvaldes pārcelšanās uz Ostas ielu 33 ir plānota līdz nākamā gada oktobrim. 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ