Uzlabos plūdu novēršanas pasākumus

07.12.2010

Otrdien, 7. decembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts koncepcijas "Par 2010.gadā veiktajiem plūdu novēršanas pasākumu rezultātiem" projekts.


Koncepcijas projektā analizēti 2010.gada pavasara plūdu novēršanas pasākumu rezultāti, piemēram, veiktie reaģēšanas pasākumi, iesaistītais cilvēkresursu un materiāltehniskais nodrošinājums, plūdos izglābto un evakuēto cilvēku skaits.

Koncepcijas projektā pievienotajā MK rīkojuma projektā paredzēts Aizsardzības ministrijai kopā ar Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Tieslietu ministriju izvērtēt nepieciešamību iekļaut likumprojektā „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” normu, kas pašvaldībām dod tiesības savā administratīvajā teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju gadījumos, ja ir apdraudēta iedzīvotāju drošība vai katastrofu sekas var apdraudēt iedzīvotājus, kā arī noteikt tiesisko regulējumu, kādā veic piespiedu evakuāciju ārkārtējo situāciju gadījumos.

Vides ministrijai kopā ar Tieslietu ministriju būs jāizvērtē ūdens apsaimniekošanas normatīvo regulējumu un jāveic grozījumi, lai noteiktu gadījumus un prasības ūdens objekta hidroloģiskā režīma regulēšanai, izmantojot hidrotehnisko būvi, kuras īpašnieks (valdītājs) neizmanto to saimnieciskās darbības veikšanai.

Savukārt, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jārod tehniskais risinājums kūdras kaisīšanai no helihoptera.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ