Iekšlietu ministrija aicina pašvaldības attīrīt ceļus un sasaukt civilās aizsardzības komisijas

02.01.2011

Iekšlietu ministrija aicina pašvaldību teritorijās maksimāli organizēt ceļu attīrīšanu, kas atvieglotu a/s “Latvenergo” darbu elektrolīniju bojājumu novēršanā. Savukārt, lai apzinātu situāciju un efektīvi koordinētu darbību uz vietām, piemēram, apzinot situāciju ar skolu nodrošināšanu ar elektrību, kas kļūs aktuāla noslēdzoties skolēnu brīvlaikam, Iekšlietu ministrija aicina pašvaldības sasaukt civilās aizsardzības komisijas.


Iekšlietu ministre Linda Mūrniece informē, ka ministrijas dienesti turpina palīdzības sniegšanu bez elektrības palikušajiem. Piemēram, Iekšlietu ministrija no valsts materiālajām rezervēm Līvānu novada pašvaldību ir nodrošinājusi ar elektrības ģeneratoriem, līdz ar to pašvaldībā ir izdevies atjaunot ūdens attīrīšanas iekārtu darbību, kā arī katlumājas darbību, kas nodrošina Līvānu pilsētu ar siltumu.

Jau ziņots, ka ņemot vērā laika apstākļu radītos elektropiegādes traucējumus, no brīvdienām atsaukti Iekšlietu ministrijas dienestu - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta(VUGD), kā arī Valsts robežsardzes(VRS) darbinieki, kas sniedz palīdzību a/s “Latvenergo” bez elektrības palikušo mājsaimniecību problēmas risināšanā.

Jau kopš 30. decembra vakara VRS darbinieki snieguši palīdzību Daugavpils reģionā, kur izveidojusies īpaši sarežģīta situācija un "Latverenrgo" lūdzis VRS atbalstu teritorijas apsekošanā. VRS priekšnieks Normunds Garbars informē, ka robežsargi palīdz gan ar saviem cilvēku resursiem, gan tehniku - sniega motocikliem. Palīdzība sniegta Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, Viļakas, Krāslavas apkārtnē. Nepieciešamie VRS darbinieki tiek atsaukti no brīvdienām, jo uz robežas strādājošo robežsargu skaits netiek samazināts. Savukārt VUGD sniedz savu palīdzību uz elektrolīnijām sakritušo koku novākšanā.

Par Iekšlietu ministrijas iestāžu atbalstu energoapgādes problēmu risināšanā iekšlietu ministre kā atbildīgo koordinatoru ir nozīmējusi VUGD priekšnieka vietnieku Aldi Lieljuksi. A. Lieljuksis informē, ka elektroapgādes problēmas tiek risinātas piesaistot arī Nacionālo bruņoto spēku bruņu transportierus.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ