Lietisko pierādījumu realizācija un iznīcināšana kļūs ekonomiskāka un pārskatāmāka

04.01.2011

Otrdien, 4. janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē akceptēti MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumos Nr.726 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu””.


Grozījumi paredz, ka procesa virzītājs nosaka nepieciešamību tās institūcijas pārstāvim, kuras kontrolei pakļauti attiecīgie lietiskie pierādījumi, piedalīties lietisko pierādījumu realizācijā vai iznīcināšanā. Līdz šim „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” paredzēja pārstāvja obligātu piedalīšanos lietisko pierādījumu novērtēšanas (realizācijas vai iznīcināšanas) komisijā.

Grozījumi nosaka arī kārtību, kādā nodod realizēt lietiskos pierādījumus komersantiem, lai nodrošinātu lietisko pierādījumu realizācijas pārskatāmību, un paredz komersanta izvēli saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

Grozījumos iekļautās izmaiņas nodrošinās rīcības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu labāku pārskatāmību un valsts budžeta līdzekļu racionālāku izlietošanu.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ