Iekšlietu ministrija informē par Latvijas nostāju ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.-21.janvāra neformālajai sanāksmei

18.01.2011

Otrdien, 18. janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē pieņemts zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.-21.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.


2011.gada 20.-21.janvārī Ungārijā, Godolo notiks Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālā sanāksme, kurā ir iekļauti šādi Iekšlietu ministrijas kompetencē esoši jautājumi – pasākumi cīņas ar organizēto noziedzību stiprināšanai, vispārējā drošība, kas panākama ar saskaņotu robežu pārvaldību un ES finansējums iekšlietu jomā nākošajā finanšu periodā.

Informatīvajā ziņojumā ir atspoguļoti ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 20.-21.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmie Iekšlietu ministrijas kompetencē esošie jautājumi un Latvijas nostāja tajos.

Latvijas delegāciju Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmes laikā iekšlietu jautājumos vadīs Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ