Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē diskutē par cīņu ar organizēto noziedzību un robežu pārvaldības stiprināšanu

20.01.2011

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire 20.-21.janvārī pārstāv Iekšlietu ministriju neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kas notiek Ungārijā, Godolo. Sanāksmē plānotas diskusijas par iekšējās drošības jautājumiem, īpašu uzmanību veltot cīņai ar organizēto noziedzību un robežu pārvaldības stiprināšanai.


Sanāksmē arī notiks pirmā viedokļu apmaiņa par Eiropas Savienības finansējuma pieejamību iekšlietu jomā pēc 2013. gada.

Organizētā noziedzība vienmēr ir radījusi būtisku apdraudējumu Eiropas Savienībai un tās dalībvalstu iekšējai drošībai. Tāpat ietekmi uz organizētās noziedzības tendencēm ir atstājusi arī globālās ekonomikas lejupslīde, radot jaunus organizētās noziedzības veidus un attīstības tendences. Līdz ar to, lai veicinātu cīņu ar organizēto noziedzību Eiropas mērogā, Ungārija sanāksmes laikā vēlas aktīvi turpināt jau Spānijas un Beļģijas prezidentūru laikā aktivizēto diskusiju par jautājumiem, kas saistīti ar cīņu ar organizēto noziedzību.

Latvija atbalsta, ka jautājumam par cīņu ar organizēto noziedzību ir regulāri jābūt Eiropas Savienības ministru padomes darba kārtībā. Vienlaikus īpaša uzmanība jāvelta sadarbības stiprināšanai tiesību aizsardzības iestāžu starpā balstoties uz ģeogrāfisko reģionu un dalībvalstij aktuālo problēmu pamatprincipiem.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ