Izstrādāti jauni noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām

20.01.2011

Ceturtdien, 20. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām”.


Noteikumu mērķis ir noteikt ugunsdzēsības un glābšanas darbiem nepieciešamās iekārtas, speciālo un tehnisko aprīkojumu un to normas pēc veiktās reorganizācijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

VUGD 2009.gadā tika veikta reorganizācija, kuras mērķis bija optimizēt dienesta sistēmas darbību, nodrošinot efektīvu sistēmas funkcionēšanu un kuras rezultātā, apvienojot esošās teritoriālās brigādes, tika izveidotas piecas Reģionālās struktūrvienības. Līdz ar veikto reorganizāciju izmainījās struktūrvienību statuss un arī prasības ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālajam un tehniskajam aprīkojumam un normām.

Jaunās normas noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikas standartu LVS 334 “Speciālais un tehniskais aprīkojums ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem” un, ņemot vērā katras VUGD struktūrvienības darba specifiku, dislokācijas vietas īpatnības (apdzīvotā vieta, infrastruktūra, reljefs u.c.).

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz izteikt 2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumus Nr.280 „Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām” jaunā redakcijā, iekļaujot tajos arī jaunas iekārtas ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem, kādas veiksmīgi izmanto ugunsdzēsības un glābšanas dienesti Eiropas Savienības valstīs.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ