Iekšlietu ministre uzdod Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē uzlabot personāla kontroles jautājumus

Ņemot vērā atsevišķu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes darbinieku rīcību, kas izraisījusi plašu sabiedrības rezonansi, iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir uzdevusi Valsts policijai līdz 21. februārim veikt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Iekšējās izmeklēšanas biroja un tā struktūrvienību Disciplinārās uzraudzības nodaļas un Izmeklēšanas kontroles nodaļas funkciju, veicamo uzdevumu, resursu un darba rezultātu izvērtējumu.


Savukārt, lai izvērtētu iespējamo funkciju dublēšanos, Valsts policijas Iekšējās drošības birojam un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Iekšējās izmeklēšanas birojam uzdots veikt uzlikto funkciju un uzdevumu salīdzināšanu.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ