Notāriem par laulību šķiršanu būs jāsniedz ziņas Iedzīvotāju reģistram

15.02.2011

Ņemot vērā zvērinātiem notāriem piešķirtās tiesības šķirt laulību bezstrīdus gadījumos, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi izmaiņas citos normatīvajos aktos, paredzot notāriem pienākumu par šķirtajām laulībām informēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), kas šīs ziņas iekļaus Iedzīvotāju reģistrā.


Otrdien, 15. februārī, Ministru kabinets izdevis noteikumus „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, kur līdzās citiem subjektiem, kas sniedz informāciju PMLP par ziņu aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, ir norādīti arī zvērināti notāri, jo normatīvajos aktos viņiem paredzētas tiesības šķirt laulību bezstrīdus gadījumos.

Tāpat valdība apstiprināja arī izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtībā, kas paredz, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ar pašvaldībām un citām iestādēm sadarbosies, nepieciešamo informāciju iespēju robežās sniedzot elektroniskā veidā, ja vien ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

Iedzīvotāju reģistrs ir viena no valstiski nozīmīgākajām datu bāzēm, kurā iekļauta informācija par vairāk nekā 3 miljoniem personu. Reģistrs ir izveidots kā vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma, kurā tiek uzkrāta informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, ģimenes stāvokli, dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Atbilstoši kompetencei ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz pati persona, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, tiesa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, dzimtsarakstu nodaļas, Bāriņtiesas, pašvaldības un to iestādes, Tieslietu ministrija, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un zvērināti notāri

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ