Tiesiski nostiprinās iestādēm iespēju sniegt materiālu vai tehnisku palīdzību konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā

25.02.2011

Ceturtdien, 24. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”. Likumprojekts paredz papildināt Valsts pārvaldes iekārtas likumu ar normu, nosakot, ka iestāžu sadarbības priekšmets var būt materiālas vai tehniskas palīdzības sniegšana citai iestādei konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā.


Likumprojekts vēl paredz, ka šādas palīdzības sniegšanas gadījumā iestādes var vienoties par palīdzības sniegšanā radušos izdevumu kompensēšanu no tās iestādes budžeta līdzekļiem, kurai noteikto pārvaldes uzdevumu veikšanai palīdzība tika sniegta.

Pildot atsevišķas valsts pārvaldes funkcijas, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. Šādas sadarbības ietvaros ne reti cita citai sniedz materiālu vai tehnisku palīdzību konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā. Normatīvajos aktos šāda palīdzības sniegšana citām iestādēm ir paredzēta tikai atsevišķos gadījumos (piemēram, ārkārtas situācijās, veicot neatliekamos glābšanas darbus katastrofās un to seku likvidēšanā, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanu). Tomēr pastāv arī situācijas, kad iestādēm nākas sadarboties, bet šāda sadarbība nav paredzēta normatīvajos aktos.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ