Lai uzlabotu disciplīnu policijā, Iekšlietu ministrija izstrādājusi grozījumus disciplināratbildības likumā

02.03.2011

Lai uzlabotu dienesta disciplīnas ievērošanu un pilnveidotu disciplinārlietu izskatīšanas procesu, 1. februārī izveidotā Iekšlietu ministrijas darba grupa ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā.


Izstrādātais likumprojekts paredz ieviest iespēju pieņemt lēmumu par disciplinārsoda – piezīme vai rājiens – piemērošanu saīsinātajā procesā, pirms tam neierosinot disciplinārlietu, bet pieprasot no amatpersonas paskaidrojumu un noskaidrojot nepieciešamos apstākļus.

Likumprojekts precizē augstākas amatpersonas, kurai padotas citas amatpersonas, kompetenci un atbildību dienesta disciplīnas nodrošināšanas jautājumos.

Likumprojekts arī paredz amatpersonas pienākumu atturēt no dienesta disciplīnas pārkāpuma citu amatpersonu, veicot pasākumus pārkāpuma pārtraukšanai, kā arī informēt augstāku amatpersonu par notikušo dienesta disciplīnas pārkāpumu.

Jau tuvākajā laikā šie grozījumi tiks skaņoti ar IeM padotības iestādēm, kā arī virzīti izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ