Noteiks kārtību, kādā tiks veikta samaksa komersantam par fotoradaru uzstādīšanu un izmantošanu pārkāpumu fiksēšanai

10.03.2011

Ceturtdien, 10. martā Valsts sekretāru sanāksmē(VSS) izsludināts Ministru  kabineta noteikumu projekts „Samaksas kārtība komersantam par pakalpojuma sniegšanu – pārkāpuma ceļu satiksmē fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli”.


Projektā paredzēts noteikt kārtību, kādā nosakāmi faktiskie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem, kas uzlikti par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem), neapturot transportlīdzekli, un kārtību, kādā komersantam tiek veikta samaksa par pakalpojuma sniegšanu.

Lai noteiktu faktiskos ieņēmumus un nodrošinātu to uzskaiti, Valsts kase šim mērķim atver atsevišķu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontu, uz kuru persona, kurai uzlikts naudas sods par administratīvo pārkāpumu, kurš fiksēts ar komersanta fotoradaru, pārskaita naudas soda summu.

Savukārt komersants atbilstoši ar Valsts policiju noslēgtā iepirkuma līguma par pakalpojuma sniegšanu nosacījumiem katru mēnesi par pakalpojuma sniegšanu saņems samaksu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) 35 procentu apmērā no iepriekšējā mēneša faktiskajiem ieņēmumiem.

Valsts sekretāru sanāksmē arī iesniegts Informatīvais ziņojums par plānotajiem organizatoriskajiem un tiesiskajiem pasākumiem, kas tiks veikti, lai nodrošinātu automātisko ātruma mērierīču efektīvu darbību, kā arī paredzamo ceļu satiksmes uzraudzības jomā iesaistīto personālresursu atslogošanu automātisko ātruma mērierīču darbības rezultātā.

Pieņemot zināšanai informatīvo ziņojumu ir paredzēts, ka Valsts policijai ir jānoslēdz līgums ar Ceļu satiksmes drošības direkciju(CSDD), paredzot, ka CSDD veic no fotoradariem saņemtās informācijas apstrādi, protokolu – lēmumu sagatavošanu un, pēc pārbaudes veikšanas Valsts policijā, nosūtīšanu transportlīdzekļa turētājam (īpašniekam) ierakstītā vēstulē.

Bez tam, Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 1.maijam ir jāveic attiecīgi grozījumi normatīvajos aktos, kas ļautu lāzera fotoradaru apstiprināšanu, verificēšanu un citus pasākumus, kas nepieciešami, lai mērierīces atbilstu likuma “Par mērījumu vienotību” prasībām.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ