Iekšlietu ministrijā pārrunās cilvēku tirdzniecības novēršanā 2010. gadā paveikto

14.03.2011

Otrdien, 15. martā plkst. 9.00 Iekšlietu ministrijā notiks darba grupas "Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam" īstenošanas koordinēšanas ceturtā sanāksme, kuras laikā tiks izvērtēta darba grupas darbības efektivitāte 2010.gadā.


Tiks pārrunāta arī programmas īstenošanas gaita un plānotās aktivitātes, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, sabiedrības informēšanu, speciālistu apmācībām un palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

Darba grupas locekļi apmainīsies ar viedokļiem par cilvēku tirdzniecības upuriem sniedzamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī diskutēs par izveidojušos situāciju ar digitālajiem bordeļiem interneta vidē. Iekšlietu ministrija informēs par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību īstenošanas Latvijā novērtēšanas uzsākšanu un gaitu, kas ilgs līdz 2012.gada novembrim.

Sanāksmē piedalīsies Iekšlietu ministrijas amatpersonas, kā arī ASV vēstniecības Konsulārās nodaļas vicekonsuls Kelly H. Busby, kurš informēs par gaidāmo ASV Valsts departamenta ikgadējo publisko ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu 177 pasaules valstīs, par Latvijas institūciju centienu cīņā pret cilvēku tirdzniecību novērtējumu, kā arī par cilvēku tirdzniecības apkarošanas iniciatīvām un turpmāko sadarbību.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ