Grozījumi disciplināratbildības likumā uzlabos disciplīnu iekšlietu sistēmas iestādēs

17.03.2011

Ceturtdien, 17. martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā”.


Izstrādātais likumprojekts paredz ieviest iespēju pieņemt lēmumu par disciplinārsoda – piezīme vai rājiens – piemērošanu saīsinātajā procesā, pirms tam neierosinot disciplinārlietu, bet pieprasot no amatpersonas paskaidrojumu un noskaidrojot nepieciešamos apstākļus.

Likumprojekts precizē augstākas amatpersonas, kurai padotas citas amatpersonas, kompetenci un atbildību dienesta disciplīnas nodrošināšanas jautājumos.

Likumprojekts arī paredz amatpersonas pienākumu atturēt no dienesta disciplīnas pārkāpuma citu amatpersonu, veicot pasākumus pārkāpuma pārtraukšanai, kā arī informēt augstāku amatpersonu par notikušo dienesta disciplīnas pārkāpumu.

Likumprojektā ietverts nosacījums, ka amatpersona, kura ir izdarījusi disciplinārpārkāpumu atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai reibumā, ir sodāma ar disciplinārsodu – atvaļināšana no dienesta.

Priekšlikumus grozījumiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā izstrādāja Iekšlietu ministrijas izveidota darba grupa, kas izvērtēja disciplinārlietu izskatīšanas praktisko pusi un konstatēja iespējamās problēmas.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 

 


Atpakaļ