Nosaka jaunu kārtību paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanai un noteikšanai

19.09.2017

Otrdien, 19.septembrī, Ministru kabinets (MK) pieņēma Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”, kuros precizētas tiesību normas saistībā ar paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanu, noteikšanas kritērijiem un dokumentācijas izstrādāšanu.


Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likums nosaka, ka Ministru kabinets reglamentē paaugstinātas bīstamības objektu (PBO) apzināšanas, noteikšanas, civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtību un apstiprina paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu.

Jaunie MK noteikumi regulēs PBO apzināšanas un noteikšanas kritērijus, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtību.

Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos samazināsies objektu skaits, kas iekļaujami PBO sarakstā. Piemēram, izvērtējot objektu iespējamā kaitējuma apjomu un bīstamo vielu kvalificējošo daudzumu, no PBO saraksta ir izslēgtas degvielas uzpildes stacijas ar naftas produktu uzglabāšanas apjomu mazāku par 70 tonnām.

Vienlaikus šie noteikumi paredz stingrākas prasības PBO īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (īpašniekam), - piemēram, būs jāpārskata un jāprecizē civilās aizsardzības (CA) plāni atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem par CA plāniem, jāveic riska novērtējums, jāapzina un jāplāno resursi negadījumu vai avāriju situācijām, jānodrošina tehniski risinājumi, lai veiktu personu agrīno brīdināšanu un informēšanu katastrofas gadījumā, jāizstrādā bīstamo ķīmisko vielu atrašanās shematisks attēlojums (plāns) un jāizvieto bīstamo vielu atrašanās vietu apzīmējumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām u.c. pasākumi. Lai PBO īpašnieki varētu plānot un ieviest noteiktās prasības, noteikumos ir paredzēti to ieviešanas pārejas laiki.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Plašākai informācijai:
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075854, 27098250, prese@vugd.gov.lv


Atpakaļ