Pasniedz piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Kurzemes novadiem

21.09.2017

Ceturtdien, 21. septembrī, Liepājas muzejā notika svinīgais pasākums, kurā 73 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tika pasniegta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīme.


Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks, viceprezidents Māris Šops, kā arī novadu pārstāvji. Svinīgajā pasākumā apbalvoja Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus no Liepājas, Aizputes, Durbes Grobiņas, Nīcas, Priekules un Vaiņodes novadiem.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: „Man ir liels gods šodien Liepājā pasniegt šo piemiņas zīmi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu tuviniekiem kā goda un cieņas apliecinājumu. Daudzi no jums Černobiļā saņēma lielu radiācijas devu, kas izmainīja Jūsu un Jūsu tuvāko dzīves un likteņus, savukārt Jūs ar savu drosmīgo un nesavtīgo rīcību izmainījāt mūsējās.”

Latvijā trīs gadu laikā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi paredzēts apbalvot ap 6 000 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku. Šobrīd izsniegtas turpat 1000 Piemiņas zīmes. Pirmās Černobiļas AES seku likvidēšanas Piemiņas zīmes tika pasniegtas 2016.gada 26.aprīlī Iekšlietu ministrijā, nākamās zīmes svinīgā pasākumā pasniegtas Gulbenē, Jelgavā, Līvānos, Preiļos, Tukumā, Madonā, Talsos un Daugavpilī.

Apbalvojuma nolikums nosaka, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi var pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

Ieteikumus kandidātu apbalvošanai izvērtē iekšlietu ministra apstiprināta apbalvošanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestādēm, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa”, VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra.

Pieteikties piemiņas zīmes saņemšanai iespējams, sazinoties ar Iekšlietu ministriju vai biedrību Latvijas savienība “Černobiļa”. Plašāka informācija par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi, tās saņemšanas kārtību un anketa, kas jāaizpilda, lai šo piemiņas zīmi saņemtu, atrodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā:

http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213, mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv
 


Atpakaļ