Veidos 36 sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

26.09.2017

Otrdien, 26.septembrī Ministru kabinets (MK) pieņēma Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, kurā noteikta civilās aizsardzības komisiju izveidošanas kārtība, uzdevumi, darba organizācija un komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritorija.


Līdz šim normatīvais regulējums noteica, ka katra pašvaldība izveido savas pašvaldības civilās aizsardzības komisiju un, ja nepieciešams, apvienojas arī ar blakus esošajām pašvaldībām, veidojot apvienotās pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. Līdz ar to, šobrīd valstī pastāv 71 pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.

Gūtā pieredze ir parādījusi, ka ir nepieciešams samazināt pašvaldību civilās aizsardzības komisiju skaitu, lai panāktu koordinētāku un efektīvāku pieeju apdraudējuma jautājumu risināšanā, jo vairākām pašvaldību civilās aizsardzības komisijām ir vienoti apdraudējumi, kuru pārvarēšana bieži vien tiek risināta atsevišķi. Daudzām pašvaldībām ir vienota infrastruktūra, kas var tikt ietekmēta apdraudējuma gadījumā, bet, pastāvot vairākām pašvaldību civilās aizsardzības komisijām, katastrofas seku rezultātā bojātas infrastruktūras atjaunināšana tiek risināta atsevišķi.

Jaunie MK noteikumi nosaka, ka līdzšinējo 71 pašvaldību civilās aizsardzības komisiju vietā tiks izveidotas 36 sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas. Komisiju skaits ir samazināts, izvērtējot šā brīža situāciju, iespējamos apdraudējumus, pašvaldību atkarību no vienotas infrastruktūras, kā arī, lai mazinātu administratīvo slogu institūcijām gan deleģējot to pārstāvjus darbam pašvaldību civilās aizsardzības komisijās, gan izstrādājot pašvaldību civilās aizsardzības plānus, gan veicot pašvaldību civilās aizsardzības komisiju apmācību.

Civilās aizsardzības komisiju darbības mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu.

Līdz ar jaunajiem MK noteikumiem par civilās aizsardzības komisijām  spēkā stāšanos, spēku zaudēs MK 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1072 “Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” un MK 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1078 “Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums”.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 prese@vugd.gov.lv


Atpakaļ