Aicina informēt par iespēju saņemt Černobiļas AES seku likvidēšanas darbinieka piemiņas zīmi

25.10.2017

Iekšlietu ministrija aicina pašvaldības informēt savus iedzīvotājus par iespēju saņemt Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi. Vienlaikus Iekšlietu ministrija pateicas tām pašvaldībām, kuras jau atsaukušās līdzšinējiem aicinājumiem un kopīgi ar Iekšlietu ministriju organizējušas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes pasniegšanas svinīgos pasākumus savās pašvaldībās.


Līdz šim ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi apbalvotas 985 personas vai viņu ģimenes locekļi.

Apbalvojuma nolikums nosaka, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi var pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par piemiņas zīmes kandidāta valstspiederību. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

Ieteikumus kandidātu apbalvošanai izvērtē iekšlietu ministra apstiprināta apbalvošanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestādēm, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa”, VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Aroda un radiācijas medicīnas centra.

Plašāku informāciju par piemiņas zīmi iespējams saņemt sazinoties ar Iekšlietu ministriju vai biedrību Latvijas savienība “Černobiļa”. Apliecinājums-iesniegums, kas jāaizpilda, lai saņemtu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi, atrodams Iekšlietu ministrijas mājaslapā:

http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ