Uzlabos ārvalstu autopārvadātāju kontroli Latvijā

27.03.2018

Otrdien, 27. martā Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz radīt ārvalstu pārvadātājiem vienkāršotus juridiskos un faktiskos apstākļus naudas soda izpildei pārkāpuma konstatēšanas vietā un uzlabot pārvadātāju, ceļu satiksmes un autopārvadājumu jomā izdarītu pārkāpuma novēršanu.


Pašreizējais tiesiskais regulējums pieļauj iespēju ārvalstu pārvadātājiem izvairīties no piemērotā naudas soda samaksas un pastāv grūtības ierobežot tādu autopārvadājumos iesaistītu transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē, kuriem nav novērsti konstatētie pārkāpumi.

Lai situāciju risinātu, plānoti šādi uzlabojumi:

• Autopārvadājumus kontrolējošai amatpersonai būs tiesības noformēt protokolu-lēmumu par ārvalstu pārvadātāja izdarītu pārkāpumu par naudas soda uzlikšanu bez tā klātbūtnes, vienlaicīgi nepieciešamības gadījumā piemērojot kādu no nodrošinājuma līdzekļiem.

• Lai novērstu pārkāpumu un nodrošinātu naudas soda izpildi, amatpersona kā nodrošinājuma līdzekli varēs aizturēt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, aizturēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes, uzlikt transportlīdzeklim imobilizatoru. Turklāt vienlaikus būs iespējams piemērot vairākus nodrošinājuma līdzekļus.

• Līdz pārkāpuma novēršanai, piemēram kravas pienācīgai nostiprināšanai, faktiskās masas pārsvara novēršanai, transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (ikdienas atpūtas, iknedēļas atpūtas un pārtraukumu) nodrošināšanai, transportlīdzekļa tālāka kustība nebūs pieļaujama.

• Par noformēto protokolu-lēmumu un nodrošinājuma līdzekli amatpersona ārvalstu pārvadātājam paziņos e-pasta veidā, kā arī informēs transportlīdzekļa vadītāju pārkāpuma konstatēšanas vietā.

• Lēmums par naudas soda uzlikšanu stājas spēkā līdz ar paziņojumu par protokolu-lēmumu nosūtīšanu un ārvalstu pārvadātājiem piemērotie naudas sodi samaksājami nekavējoties. Sodu var nomaksāt bezskaidras naudas norēķinu veidā, tostarp, izmantojot mobilos "point of sale" (POS) terminālus. Ar tiem aprīkoti Valsts policijas operatīvie transportlīdzekļi.

Lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, kā arī vienveidīgu praksi pārkāpumu novēršanas izpildei ceļu satiksmes un autopārvadājumu jomā, likuma grozījumi nosaka vienlīdzīgus nosacījumus kā ārvalstu, tā nacionālajiem pārvadātājiem.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ