Grozījumi likumā “Par policiju” veicinās valsts un pašvaldību policiju sadarbību

15.05.2018

Otrdien, 15.maijā Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju””, kas kā būtiskāko jauninājumu paredz ciešāku sadarbību starp valsts un pašvaldību policiju, izmantojot vienotu notikumu reģistrēšanas sistēmu.


Viena no nozīmīgākajām Valsts policijas un pašvaldības policijas institūciju sadarbības jomām ir sadarbība informācijas aprites jomā, kas nodrošina koordinētu rīcību un resursu ekonomiju. Likumprojekts paredz, ka vienotajā datu apmaiņas sistēmā turpmāk savus datus iekļaus arī pašvaldību policija un ostas policija.
 
Lai īstenotu noteikto pienākumu - reģistrēt iesniegumus un informāciju par iespējamiem likumpārkāpumiem un ārkārtējiem notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību - ir paredzēts pārejas periods. Noteikts, ka pašvaldības policija un ostas policija minētās informācijas reģistrēšanu Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā „Vienotais notikumu reģistrs” uzsāk ne vēlāk kā līdz 2025.gada 1.janvārim, tādējādi nodrošinot samērīgu laika periodu nepieciešamo saskarņu izveidei.

Likumprojekts arī precizē virkni citu jautājumu, piemēram, nostiprina jau šobrīd likumā “Par pašvaldībām” paredzētās tiesības pašvaldībai veidot ar citu pašvaldību kopīgu pašvaldības policiju.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ