R.Kozlovskis ar Eiropola izpilddirektori pārrunā praktisko sadarbību

Trešdien, 30. maijā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis tikās ar Eiropola izpilddirektori Katrīnu de Bolli, lai pārrunātu līdzšinējo un nākotnes praktisko sadarbību.


Tikšanās laikā ministrs apsveica Katrīnu de Bolli ar stāšanos Eiropola izpilddirektores amatā un norādīja, ka Latvija ir piedalījusies Eiropola izpilddirektora vēlēšanu procesā un atbalstījusi viņas kandidatūru. Ministrs pauda pārliecību, ka jaunās izpilddirektores profesionālajā vadībā Eiropols turpinās veiksmīgu attīstību arī nākotnē.

R.Kozlovskis: “Latvija augstu novērtē līdzšinējo Eiropola darbību, īpaši praktiskās sadarbības stiprināšanā, atbalstot policijas un tiesībaizsardzības iestāžu darbību. Tas ir liels ieguvums dalībvalstīm, jo tās var efektīvi izmantot Eiropola uzkrāto informāciju, kā arī saņemt atbalstu kopēju izmeklēšanu veikšanā. Informācijas apmaiņa palīdz mūsu dienestiem operatīvi reaģēt uz tādām noziedzības izpausmēm kā krāpšanas, laupīšanas, naudas atmazgāšana, narkotiku tirdzniecība, nelegālā migrācija un citās jomās”.

Latvijas tiesībaizsardzības iestādes piedalās Eiropola rīkotajās speciālajās mācībās, kas dod iespēju dienestiem pilnveidot un paplašināt savu darbinieku teorētiskās un praktiskās zināšanas.
Katrīna de Bolle apliecināja Eiropola gatavību arī turpmāk sniegt atbalstu Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm gan praktiskajā, gan ekspertu līmenī.

Foto: http://www.iem.gov.lv/lat/foto_un_video_galerija/foto_galerijas/?gal=40451

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ